เราก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องมือวัดวิเคราะห์ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป และอุตสาหกรรมประเภทเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมันรวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง บริษัท เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยและฝีมือคนไทย เพื่อให้สามารถแข่งขัน ด้านทักษะความสามารถเทียบกับชาวต่างชาติได้ โดยคนไทยด้วยราคาที่เป็นธรรมและคุณภาพที่ดี

การดำเนินงาน
     ทางเราได้รับการยอมรับด้วยดี จากลูกค้ามาตลอดเวลา เรามุ่งเน้นการพัฒนาระดับความสามารถของพนักงานให้เป็นที่ยอมรับและได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานไทยและพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับตลาดสากลได้
     ทุกวันนี้กลุ่มลูกค้าหลักของเราตอนนี้คือ กลุ่มงานประเภทปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน และเรากำลังขยายงานบริการให้ถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อรองรับตลาดงานบริการของกลุ่มลูกค้าให้ได้ทุกกลุ่ม และมีประสิทธิภาพที่มากกว่าผู้แข่งขันเจ้าอื่น เพราะทีมเราเองสามารถทำและดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ได้หลากหลายี่ห้อ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน
ขอบข่ายการให้บริการ
    Fire Alarm Systems
        จำหน่ายและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงบริการทดสอบประจำปี
        - ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน (smoke detector) , อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector ) , อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (MCP /Combination Box ) ,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ (Bell , Sounder) -ทดสอบระบบ Fire pump


    Gas Detection System
        เป็นผู้จำหน่ายและบริการอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detector) ทั้ง Flammable gas , Combustion gas , Toxic Gas detector เช่น งานสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส (Calibration Gas)ทั้งชนิดพกพา Personal gas detector, Portable gas detector หลากหลายยี่ห้อ เช่น BW , MSA , Crowcon เป็นต้น และรวมถึง แบบติดตั้งอยู่กับที่ Gas Detector Fix Type ,งานติดตั้งระบบตรวจจับแก๊ส( Installing Gas detector ) ซึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจักแก๊สได้หลากหลายชนิดแก๊สซึ่งสามารเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดแก๊สที่ต้องการติดตั้งและตรวจจับ

    Analyzer Systems
        เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการอุปกรณ์เครื่องมือวัดวิเคราะห์และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
         - ติดตั้งและสอบเทียบอุปกรณ์ Analyzer Online เช่น pH ,Conductivity ,Oxygen ,DO ,COD ,TOC etc.
         - ติดตั้งและสอบเทียบอุปกรณ์ Gas Analyzer เช่น Oxygen gas , CO Gas , H2S gas ,SO2 Gas ,NOx ,รวมถึง GC Analyzer พร้อมทีมงานแก้ไขและปรับปรุงให้เครื่องสามารถทำงานได้เป็นปรกติพร้อมใช้งาน
         - เราเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ Bio gas รวมถึงบริการติดตั้งและ สอบเทียบ Bio Gas Analyzer ทุกยี่ห้อ และแก้ไขซ่อมบำรุงให้สามารถกลับมาพร้อมใช้งานได้


    Material Testing Equipments
        จำหน่ายและบริการงานอุปกรณ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบงานชิ้นงาน Material ทางด้านอุตสาหกรรม ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ในการอบรมใช้เครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ
     "ทางเรายินดีบริการงานด้านวิศวกรรม เอาเวลาของท่านไปบริหารจัดการในสิ่งที่เป็นประโยนช์ที่มากกว่า เราจะเป็นคนช่วยดูแลและแก้ปัญหาจุกจิกให้ท่านเอง ท่านจะมีเวลาที่มากขึ้นและสามารถพัฒนาศักยภาพคนในองค์กรณ์ให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น"